De oplossing? Het aanplantprincipe

De bodemafdekkende materialen voor onkruidonderdrukking zijn tijdelijke oplossingen tot de beplanting hun taak overneemt.

Als groenvoorzieners kunnen we kiezen uit duizenden soorten en variëteiten.
Het aantal planten per m2 kunnen we manipuleren. Wij moeten dus zonder meer in staat zijn met levend plantenmateriaal die opdringende onkruiden snel te onderdrukken.

Onze ideeën trachten we in twee zinnen te vatten. Een formule die in ieders hoofd gebrand moet zijn bij het ontwerp of de samenstelling van een plantvak:

1. Een volledig dichte bodembedekkende onderbeplanting met daarin de toefen van reliëf-makende en kleur-brengende, bladhoudende en bladverliezende heesters, sierbomen, grassen, heesterrozen, coniferen....

2. Deze bodembedekking moet kunnen geschoren worden indien er houtige heesters of bodembekkers worden gebruikt of moet met de maaier op de hoogste stand afgereden kunnen worden bij gebruik van diverse vaste planten.

Voorbereiding van de grond

De voorbereiding van plantvakken is van cruciaal belang en onkostenbesparend voor de toekomst.
Het goed klaarmaken van de grond. Dit wil zeggen voldoende diep bewerken en inmengen van wat humus of compost. Streven bij de aanvang naar onkruidvrije zones. Een handje potgrond van goede kwaliteit in de plantput doet wonderen. Een goede start resulteert het eerste jaar in een explosieve groei wat de beste remedie is tegen het concurrerende onkruid. De impact van een goede start wordt zwaar onderschat.

Volledig dichtgeslempte en vast gereden ondergrond zorgt regelmatig voor waterbassins. Denk maar aan ronde punten die na een regenbui veranderen in drijfzand. Hier kan het water letterlijk op een berg gezet worden.
Zorg bij gebruik van potgrond in plantputten dat deze goed is samengesteld. Wij bedoelen: een potgrond die zijn structuur goed behoudt, onze plant voedt en zorgt voor een verrijking van de bestaande grond. Te veel potgronden inclineren sterk bij droogte en worden bij een volgende regenbui of gietbeurt niet meer nat!

Inmengen van compost bij het bewerken van de grond is raadzaam. Vergewis jezelf van de samenstelling. Het is zeker niet de eerste keer dat wortels van planten wegbranden omwille van het overvloedige compostgebruik. Te hoge zoutconcentraties (voedingsstoffen) zorgden ervoor dat de plant gebrek krijgt aan water.
Zeker bij de opkomst van GFT-compost zijn op dit vlak onmiskenbare fouten gemaakt. De twee begrippen compost en potgrond worden door elkaar gebruikt terwijl het om twee totaal verschillende producten gaat met een totaal verschillend gebruik! Ja, zelfs in diverse tuinprogramma's worden hierin kapitale fouten begaan! Vraag raad aan de boomkweker. Hij wordt dagelijks geconfronteerd met de twee.

Plantenkeuze

Onze 'formule' dwingt tot voorwaarden waaraan de planten moeten voldoen:

  • Snelle groei: in één groeijaar moet de bodem bedekt zijn of een plantvak dichtgegroeid.
  • Niet vatbaar voor ziekten.
  • Vele jaren op dezelfde plaats kunnen groeien en/of bloeien.
  • Slechtere klimaatsomstandigheden goed kunnen doorstaan.
  • Makkelijk in onderhoud (reduceren tot enkele scheer- en/of maaibeurten).

Al dan niet groenblijvend?

Het ware perfect moesten alle planten ook nog fris groen blijvend zijn in de winter, alleen al voor het visuele effect. Helaas is dit niet het geval, zelfs groenblijvers hebben, op een enkele uitzondering na, niet zo'n frisse wintertooi. Niet getreurd echter, het hoort allemaal bij de charme van het verloop der seizoenen.
Bovendien is de aanblik van plantvakken met niet-groenblijvers visueel sterk te houden door deze vakken te 'stofferen' met een aantal in het oog springende groene tegenpolen.

Aan de hand van enkele voorbeelden wil ik plantvakken met niet-groenblijvers verdedigen.
Neem nu Alchemilla mollis (vrouwenmantel). Dit is een oerdegelijke vaste plant die de grond perfect afdekt van begin april tot einde oktober. Bovendien bloeit hij erg lang met prachtige pluimen geelgroene bloempjes en heeft hij een bijzonder mooi blad. In de periode dat de plant zich heeft teruggetrokken onder of tot net boven de grond, zullen onkruiden ook niet tot ontwikkeling komen door het vijandige klimaat op dat moment.

Het onderhoud van zulke plantvakken beperkt zich enkel tot een eventuele maaibeurt tot een hoogte van +/-10cm. Daarenboven hoeft dit plantvak geen troosteloze aanblik te geven indien gecombineerd met meerdere, krachtige, groen blijvende blikvangers zoals hoog oprijzende bamboe (vooral Phyllostachys), Viburnum soorten, Photinia ... Het zou echt zonde zijn deze vrouwenmantel bv. niet toe te passen; deze plant heeft zoveel te bieden.

Hetzelfde verhaal voor bv. Aegopodium podagraria 'Variegata', een perfecte bodembedekkende plant, beter dan vele bodembedekkers in de echte zin van het woord (met uitlopers).

Wintersilhouet

Dan heb je nog het aspect wintersilouet. Alle miscanthussen (prachtriet) mogen dan wel laat in het jaar (november en sommige zelfs pas in december) te kennen geven dat het genoeg is geweest voor dat jaar, ze zullen dat niet doen alvorens nog eens melancholisch te verkleuren (alle tinten bruinrood en strokleur). Bovendien is hun statig of sierlijk silhouet in de winter minstens even belangrijk (Bij sommige wereldbefaamde groene specialisten zelfs belangrijker dan hun elk jaar weerkerend zomerkleed.
Onderschat, op de juiste wijze toegepast, de kracht van deze Miscanthussen niet in het openbaar groen. Hun schoonheid houdt pas op als rond maart het snoeimes of de maaibalk erin gezet wordt (afknippen op hoogte +/- 20 à 40 cm is het enige onderhoud).

Reliëf

Belangrijk is te voorzien in een goede grondbedekking. Eens deze gekozen, begint het spelen met vorm en reliëf. Hierna volgen verschillende geslachten die aan de vooropgestelde voorwaarden van goede grondbedekker voldoen.
Soorten die in vakbeplanting gebruikt worden zijn variëteiten die meer opgaand groeien maar indien dicht genoeg geplant een vak vullen. Hierdoor wordt het licht van de bodem onttrokken en kan er geen onkruid kiemen. Planten voor vakbeplanting zijn meestal kleine, bladverliezende of bladhoudende heesters (50-100 cm hoog). Ze worden in blok geplant en geschoren. Soorten voor dit doeleinde worden ook in grotere potmaat verhandeld (4 liter/+).

Op deze website worden "cookies" gebruikt die op uw computer of toestel worden opgeslagen en die het gebruik van de website vereenvoudigen, vervolledigen en personaliseren. Lees meer...