Onkruidbestrijding

Misvattingen en aandachtspunten van enkele algemeen gebruikte onkruidonderdrukkingsmiddelen.

Antiworteldoek

Geef toe... antiworteldoek ontsiert een beplanting. Antiworteldoek is een anorganische vorm van onkruidonderdrukking, wat eigenlijk schril afsteekt tegen het huidige natuur-gevoel. Ook hierop zal ongewenst kruid zich vestigen. Het opwaaiende stof van straten legt al snel een zandfilm waarin onkruid zich ontwikkelt. Niet direct de eerste maanden maar zeker het tweede jaar.

Prijsvergelijkingen tonen aan dat de kost van het doek, het leggen ervan en het moeilijk planten achteraf niet opweegt tegen andere alternatieven van onkruidonderdrukking. Hoe vaak zien wij niet Pachysandra geplant in antiworteldoek? De uitlopers van het schaduwkruid kunnen zich niet verder zetten. De typische bodembedekkende eigenschap wordt zo tenietgedaan. Antiworteldoek zal dus zeker niet voor alle soorten gebruikt kunnen worden.

C/N-verhouding

Het grootste nadeel van houtsnippers en boomschors is de hoge C/N verhouding. Er is stiksof vereist voor de gemakkelijke afbraak van organisch materiaal door micro-organismen. In houtsnippers en boomschors zit veel te weinig stikstof zodat onze ijverige micro-organismen deze gaan halen uit de bodem. Hierdoor verdwijnt hij (ook al is het maar tijdelijk) en treedt er grote groeiremming op bij de aanplant.

Dit is het typische verschijnsel van eerstejaarsaanplantingen die afgewerkt werden met organisch materiaal en waarin de planten halverwege het seizoen geel kleuren en een duidelijk gebrek vertonen.
Het hele proces heet stikstofimmobilisatie.

Uiteraard wanneer het verteringsproces is voltooid, komt de stikstof weer ten behoeve van de plant.
Schors, zaagsel,... hebben een hoge C/N verhouding (>100) en zullen dus onvermijdelijk dat ongewenst effect geven.
Een oplossing kan geboden worden door, bij het klaarleggen van de grond, een langwerkende N-meststof of organische meststof mee door te mengen. Ook kan op het ogenblik van vergeling ingegrepen worden met een snelwerkende N-meststof.

Houtsnippers

Bij vele gemeenten is het populair om gehakseld materiaal te gebruiken. Voordeel is uiteraard het prijskaartje, goede onkruidonderdrukking gedurende 2 jaar (indien 5-10 cm dik gelegd). Nadeel is dikwijls de onzuiverheid van het materiaal. Nog veel onkruidzaden die beginnen te kiemen. Net als antiworteldoek worden planten die zich verder zetten met behulp van grondscheuten sterk gehinderd! De hoge C/N verhouding vertraagt de snelheid van >dichtgroeien= door het N-gebrek.

Boomschors

Als voorgaande doch dit materiaal is vrij van onkruidzaden.
Interessant is wel het gebruik van boomschors daar waar heesters op grotere afstanden van elkaar staan. Dit staat dan weer wel tegenover het aanplantprincipe.

Voorafgaande nadelen van boomschorsen, houtsnippers, antiworteldoek deden ons nadenken over een andere manier van aanplanten: het aanplantprincipe.

Andere afdekmaterialen

Nog andere afdekmiddelen of -materialen zoals daar zijn: Biotop, Asolfil, vezelmatten, Terrastar, ... zijn ofwel nog te duur, ofwel niet goed onkruidonderdrukkend of moeilijker tussen planten aan te brengen.

Op deze website worden "cookies" gebruikt die op uw computer of toestel worden opgeslagen en die het gebruik van de website vereenvoudigen, vervolledigen en personaliseren. Lees meer...